Model: Procedure Huishoudelijk Geweld

July 08, 2015

Procedure huishoudelijk geweld

Het model: Dit model is ontwikkeld voor politiemedewerkers in de basispolitiezorg die tijdens hun werkzaamheden te maken krijgen met huiselijke geweldszaken. Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijk kring van het slachtoffer. Het gaat hierbij om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld en vernieling.

Het model is gebaseerd op de Aanwijzing Huiselijk Geweld en de Wet Tijdelijk huisverbod. Het gaat in op verschillende situaties, die voor kunnen komen bij een huiselijk geweldszaak. Door middel van het doorlopen van de vragen krijg u de benodigde informatie.

Aan de hand van uw informatie en het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld wordt een analyse gemaakt en bepaald of een huisverbod van toepassing is.

Model Uploaded by Last Upload Download View Online
Procedure Huishoudelijk Geweld ShareCenter User 07-07-2105 Download link Online link