Showcase: TenderTest

September 07, 2015

TenderTest

De auteur

Onlangs ben ik afgestudeerd aan de Hogere Juridische Opleiding te Sittard. Door een enthousiaste ontmoeting met een opdrachtgever voor mijn scriptie ben ik bij het onderwerp aanbestedingen gekomen.

Inmiddels ben ik op dit onderwerp afgestudeerd maar ben nog steeds bezig met het ontwikkelen van de tool die is voortgevloeid uit mijn scriptie. Mijn ambitie is om een product te ontwikkelen dat organisaties op een simpele, laagdrempelige manier succesvol laat meedingen naar aanbestedingen.

Om deze ambitie waar te maken ben ik met verschillende partijen bezig om ervaring op te doen met aanbestedingen en mijn dienstverlening uit te breiden.

Barry van Varik

Het model

Het concept met de werknaam TenderTest is ontwikkeld naar aanleiding van een scriptie geschreven over ‘aanbesteden voor ondernemers’. In de praktijk blijkt dat, met name kleine organisaties, moeite hebben met de complexe regelgeving en procedures omtrent aanbestedingen. Dit model heeft als doel het grootste deel van de complexiteit weg te nemen. Daarbij moet het een indicatie geven of een aanbesteding interessant is voor de organisatie.

Vaak moet er binnen een organisatie op managementniveau een beslissing genomen worden over het al dan niet investeren van middelen in het meedingen naar een aanbesteding. Na het doorlopen van het model krijgt de gebruiker een rapport met scores die meegenomen kunnen worden in deze beslissing. Dit rapport moet voldoende informatie bevatten om binnen de organisatie duidelijk te maken hoe de aanbesteding doorlopen dient te worden en wat hier voor nodig is.

Functies die reeds onderdeel van het model uitmaken zijn onder andere het inschatten van de kans op succesvolle inschrijving doormiddel van een scoresysteem, het bepalen van de soort procedure, het inschatten of de organisatie voldoende kennis in huis heeft en of de organisatie de juiste documenten heeft.

Toekomst

In de toekomst dienen de volgende onderdelen geïntegreerd te worden in het model:

  • Een analyse van de bedrijfseconomische aspecten van specifieke aanbestedingen.
  • Een handleiding over hoe specifieke procedures doorlopen dienen te worden.
  • Het uitstippelen van een tijdlijn waarbij rekening wordt gehouden met te verrichten werkzaamheden voor de aanbesteding.
  • Integratie van BID-management en offerteprocessen.
  • Social Return
Model Uploaded by Last Upload Download View Online
TenderTest Barry van Varik 05-09-2015 Download link View online